BAŞARILI BİR DİJİTAL BASKI İŞLETMESİ İÇİN GEREKEN 7 ADIM

Pazara giriş stratejisi olarak, karlılık ve sektörde büyüme sağlamak imkansız değilse de zor bir konudur. Dijital baskı, Avrupa’da ticari baskı alanında en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Fakat yeni bir dijital baskı işletmesi açmak karmaşık bir girişimdir. Daha önce batı Avrupa’da birçok kişi bu sektöre girme girişiminde bulunmuş, fakat ofset baskıdaki gibi gelen işin niteliği ne olursa olsun fiyat üzerinden satış yapmaya çalıştıkları için başarısız olmuşlardır.

Bunun yanı sıra yine Avrupa’da işlerini büyütmüş, kar oranlarını arttırmış dijital baskı hizmeti veren firmalar da bulunmaktadır. Bu firmalar başarılarını, yeni iş stratejileri, etkili iş yönetimleri ve yeni teknolojilerden elde ettikleri avantajlarla sağlamışlardır. Örneğin, dijital baskı sisteminde en son teknolojiye sahip Maxima GT ve Maxima Inno dijital baskı makinesi, farklı baskı makinelerine oranla çok daha kaliteli baskı sonuçları elde etmeyi sağlamakta, dijital baskı uygulamaları için pazardaki iş fırsatlarının da elde edilmesi kolaylaştırmaktadır.

Aşağıda, bugün dijital baskı alanındaki en başarılı firmaların uyguladığı yedi adım ve açıklamaları bulunmaktadır. Bu başarı faktörlerini işletmenize uyguladığınız takdirde, iş potansiyelinizi büyütme ve karlılığınızı arttırma yolunda da başarılı olabilirsiniz.

1. Adım: İyi tanımlanmış bir pazar stratejisi oluşturmak

En başarılı dijital baskı firmaları, kapasitelerini arttırma, maliyeti azaltma veya yeni gelir akışları sağlamak ve müşterilerinin özgün iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere dijital baskı makinesi yatırımı yapmışlardır. Diğer bir ifadeyle firma sahipleri,
-Bu sektöre neden girdiklerini,
-Kime satış yapacaklarını,
-Baskılarını kimlerin satın alacağını ve
-Nasıl iş üreteceklerini biliyorlardı.

Müşterilerinize yeni baskı ürünlerini tanıtmada size yardımcı olacak yüksek kaliteli, güvenilir bir dijital baskı makinesine yatırım yapmadan önce, mutlaka bir pazar planı geliştirin.

2. Adım: Müşteri beklentilerini karşılamak

Kalite kavramının klasik tanımı, müşteri beklentilerini karşılamaktır. Bu yüzden, en başarılı dijital baskı makinesi sahiplerinin müşteri beklentilerini anlama, yönetim ve teslimat aşamalarındaki uzmanlıkları şaşırtıcı gelmemelidir. Bu noktada gözlemlenen iki genel madde vardır: birincisi, en başarılı firmalar sahip oldukları renkli dijital baskı makinelerini ofset baskı kalitesi ile yarıştırmak için kullanmamışlar; baskı makinelerinin diğer baskı sistemleriyle karşılaştırmalı olarak neler yapıp, yapamayacağı noktalarını ortaya koymaya çalışmışlardır. İkincisi, satış ekiplerinden, baskı ve baskı sonrası operatörlerine kadar müşterinin ne istediğini, veya istemediğini bilmeleri ve bir işi üretim fazlası ve fire olmadan teslim etmeleridir.

Başarılı dijital baskı tedarikçileri, müşteri beklentileri karşılamak için satış metotları ve müşterilerin dijital baskının potansiyelini anlamalarına yardımcı olacak numuneler geliştirmişlerdir. Bunlar:

- Örnek iş portfolyosu: en iyi baskıyı gösteren yüksek kaliteli numuneler
- Eğitimli satış temsilcileri ve hesap uzmanları: basılacak işin değerlendirmesini yaparak dijital baskı makinesinde basılmasına uygun olup olmadığını tespit ederler
- Kampanya broşürleri: müşteriler için neler yapabileceklerini açıklayan broşürler
- Kendi pazarlarında hedeflenmiş iyi dijital baskı uygulamaları: müşterilere yeni fikirler verebilecek baskı uygulamaları

3. Adım: Eğitimli operatörler istihdam etmek ya da eğitim vermek

Dijital baskı makineleri, kullanımları kolay olmasına rağmen hala birer baskı makinesidir. Ve herhangi bir baskı makinesinde olduğu gibi, eğitimli bir operatör her zaman için acemi bir elemandan çok daha iyi baskı sonuçları elde edilmesinde büyük etkendir. Operatör, kaliteli baskı sonuçları elde etme, fireyi azaltma ve bakım işlemlerinin uygulayıcısı olması açısından çok önemlidir.

Dijital baskı satış stratejilerinden biri de güvenilen baskılar yapmak ve tam zamanında müşteriye teslim etmektir. Başarılı dijital baskı sağlayıcıları, eğitim yatırımlarının ve (gerekiyorsa) doğru operatörü işe almanın kesinlikle karlılığı arttırma yolunda önemli birer etken olduğunun farkına varmışlardır. En başarılı dijital baskı sağlayıcılarının çoğu kendi dijital baskı makinelerine sahiptir, ya da en azından yapılan kampanyanın başarısıyla aktif olarak ilgilenen operatörlere sahiptir. Eğitimli operatörler ya da sistem müdürleri, baskı sürecine dair daha iyi bilgileri olduğunu için, çoğu kez yeni uygulamaların geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadırlar.

4. Adım: İş akış otomasyonu sağlamak

En etkili dijital baskı sağlayıcıları, üretim süreçlerini, özellikle sattıkları ürünleriyle uyumlu olacak şekilde yapılandırmaktadır. Üretimden teslimata kadar olan süreçlerini, çok sayıda kısa tirajlı işleri ellerinde tutmak için en uygun şekle getirmektedirler. İnsan müdahalesi sınırlandırılmakta, tutarlılık korunmakta ve maliyetler azaltılmaktadır.

Başarılı dijital baskı sağlayıcıları, başarı anahtarlarından biri olan dijital iş akış süreçlerini en faydalı hale getirebilmek için, üretim süreçlerini en iyi hale getirmeleri gerektiğinin farkındadırlar. Üretim sürecindeki bölümleri mümkün olan en etkili duruma getirerek, müşterilerine daha iyi bir hizmet vererek, daha büyük faydalar sağlarlar. Otomatikleştirilmiş süreçlerin fayda sağlayacağı alanlar:

- Fiyatlandırma ve Maliyet – tekrar eden işlerin, yeniden basım süreci için işlemlerin mümkünse bir internet sitesi aracılığıyla yapılması
- İş etiketleri hazırlamak ve düzenlemek – web tabanlı iş teklifleri, bir işle ilgili bütün üretim detaylarını bir araya getirme sürecini azaltmaya yardımcı olmaktadır
- İş takibi – hatasız bir faturalama işlemine yardımcı olmak için otomatikleştirilmiş üretim verisi toplama
- Otomatikleştirilmiş baskı sonrası işlemler – İşi, teslimata hazır hale getirme
- Etkili dağıtım ve teslimat
- İş bitimi sonrası otomatikleştirilmiş faturalama – her bir tamamlanmış siparişin işlem kaydını ve mümkün olan en iyi para akışını sağlayan bir sistem

5. Adım: Yeni iş imkanları oluşturmak için sürekli devam eden kampanyalar düzenlemek

Etkili dijital baskı sağlayıcıları, baskı makinelerini tam zamanlı çalıştırmak için bir stratejiye sahiplerdir. Diğer tüm elektromekanik makinelerde olduğu gibi, dijital baskı makinesini sürekli çalıştırmak, onu hem daha güvenli yapar, hem de en iyi kalitede üretim sağlar. Kullanılan genel taktiklerden bazıları, direkt mail/haber bültenleri, tele marketing ve müşteri odaklı iletişimin güçlendirildiği etkinliklere aktif olarak katılmaktır. Enteresan bir not olarak, yüksek derecede başarılı Maxima dijital baskı sağlayıcıları reklam kullanmaz, daha çok müşteri ile birebir iletişim kurarlar.

Dijital baskı makinesine sahip olmanın avantajlarından birisi de, dijital baskılar pazarlamak için çok etkili kampanyalar düzenleyebilmektir. Kreatif dijital baskı sağlayıcıları, işlerini pazarlamak için kendi baskı makinelerini kullanmaktadır. Asıl üretici tarafından tanıtılan ve pazarlanan ürünlerden daha iyi ne olabilir ki?

Dijital baskı sağlayıcıları için en etkili kampanyalar, müşteri tabanlı düşünülerek profesyonelce üretilmektedir. Kampanya, herhangi bir dış ajans ya da tasarım grubu tarafından düzenlenmek istense bile, dijital baskı sağlayıcısının ürününü pazara sergilemesinde başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Başarılı kampanyalar; belirli yatay piyasayı ya da müşteri odaklı piyasayı hedeflemiş olanlardır. Örneğin, bazı baskı sağlayıcıları tüm pazarda (yatay) belirli bir uygulamada uzmanlaşmak için tercih yaparlar (mesela: gazeteler, eğitim kitapçıkları, konferans gereçleri, kartvizitler) ya da alternatif olarak spesifik müşteri odaklı piyasanın ihtiyaçlarını anlamayı tercih ederler (mesela: finansal, yönetim, emlakçılık, eğitimsel, reklamcılık). Bunların her biri farklı bir pazarlama yaklaşımı gerektirir.

6. Adım: Dijital baskının değerini, ayrıcalığını anlamak

En etkili dijital baskı sağlayıcıları, ofset baskıyla rekabet etmezler. Müşterilerine komple iletişim çözümleri sunan baskıcılar; ‘maliyet artı kar’ modelinden ziyade, tam donanımlı hizmet verenlerdir. Bu tür baskıcılar, ilave hizmet sunma yolları ararlar, müşteri değer zincirini yukarı taşırlar ve komple çözümler sunarlar.

İçerik yönetimi, veri tabanı hizmetleri ve web tabanlı baskı tedarik sistemleri, günümüzde dijital baskıcılar tarafından kullanılan ve en bilinen değer kazandıran uygulamalardır.

Temelde, dijital baskının sağladığı ek değerin avantajını kullanan iki tür matbaa işletmecisi vardır.
1. Geleneksel baskı araçlarını kullanan mevcut matbaacılar
2. Yeni uygulamalar ve/veya piyasalarla harekete geçen işletmeler

Mevcut matbaacılar düşünüldüğünde, başarılı uygulamalar, var olan müşteri tabanına verilen hizmetin çeşitliliğini artıranlardır. Prova baskı, kısa vadeli, kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı baskı yaparak, müşterilerinin başka bir yerde hizmet aramasına gerek olmadığını kavrarlar ve dijital baskı makinelerini, tüm baskı gereksinimleri için yeterli olarak görebilirler. Ayrıca, ofset baskıda basılamayacağı düşünülen ürünlere, tek bir organizasyon olarak kapı açarlar. Bütün olarak değerlendirildiğinde, dijital baskı müşteriyi bağlılık konusunda teşvik eder ve tüm alanlarda iş hacmini artırır.

Yeni açılan şirketler, niş piyasayı gören (belirli bir ürüne odaklanan pazar) insanlar tarafından şekillendirilir. Bu tarz dijital baskı işletmelerinden en başarılıları, geleneksel araçlarla üretilemeyen, tamamıyla yeni uygulamalar yaratmada başarılı olanlardır.

7. Adım: Baskı sonrası ve dağıtıma önem verme

Dijital baskı sağlayıcıları anlamışlardır ki, bir iş ciltlemeden çıkıp, müşterinin eline teslim edilene kadar bitmiş sayılmaz. Bu nedenle geleneksel ofset üretiminde görülen karışıklıklardan kaçınmak için, baskı sonrası işlemlere önem vermek gerekmektedir. Başarılı dijital baskı sağlayıcıları, güçlü bir lojistik, dağıtım hizmetlerine sahiptir ya da bu hizmeti veren firmalarla ortaklıklar yapmışlardır. Böylece depolama (eğer gerekliyse hem dijital hem fiziksel boyutta), müşterinin işlerini yerine getirme ve dağıtımda bütün sorumluluğu alabilirler.

Çoğu dijital baskı, kısa süreli veya isteğe bağlı olduğundan, işin bitmesi için gerekli ilave sürenin, süreç için oldukça kritik öneme sahip olduğu açıktır. En başarılı matbaacılar, bu başarılarını, baskı sonrası işlemlere verdikleri önemle elde ederler. Hem zaman, hem de dış kaynak kullanımından tasarruf sağlarlar. Bazı durumlarda, işlerini büyütmeye de aracı olurlar.

Başarı için garantili bir formül yoktur. Bu nedenle kendinize ait iş planını geliştirirken, kendi bireysel işinizi ve yerel piyasa şartlarını değerlendirmeye ihtiyacınız olacaktır. Burada sunulan yedi adım temel ölçüt veya rehber olarak kullanılmalıdır. Ayrıca tecrübeli bir piyasa uygulayıcısından destek almak da akıllıcadır. Yeni bir dijital baskı işine başlamak söz konusu olduğunda küçük bir yardım, kısa sürede büyük mesafeler almanızı sağlar.

Adres: Büyükdere Caddesi Kır Gülü Sokak Metrocity AVM D Blok No:4 Kat 4 PK:34394 Levent Şişli - İSTANBUL / TÜRKİYE - Telefon: 0212 319 38 48
Optimum Digital Planet Dijital Baskı Makinaları - Tüm Hakları Saklıdır. Find us on Google+ Bizi Google+'da bulun Google Web design by Cem OZTURK.